CÔNG TY LUẬT NGÂN THÁI - CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT TRỰC TUYẾN UY TÍN: Hotline: 0981.176.858 | Email:luatnganthai@gmail.com | Website: luatnganthai.vn
Breaking News

Nội dung mới nhất

Thủ tục quảng cáo thực phẩm chức năng

Thủ tục quảng cáo thực phẩm chức năng * Số lượng hồ sơ: 01 bộ * Thành phần hồ sơ: Thành phần hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận quảng cáo thực phẩm chức năng được quy định tại Điều 13 Thông tư 09/2015/TT-BYT, cụ thể: STT Tên tài liệu 1 Văn bản đề nghị xác nhận nội …

Read More »

Điều kiện quảng cáo thực phẩm chức năng

Điều kiện quảng cáo thực phẩm chức năng Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 1 Thông 09/2015/TT-BYT, thực phẩm chức năng là một loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Trong đời sống, thực phẩm chức năng được hiểu là các loại thực phẩm bổ sung vào chế độ ăn …

Read More »